Praktische informatie

Kinderen die niet lekker in hun vel zitten, hebben ontspanning nodig. Kinderen vinden deze ontspanning in de activiteiten die plaats vinden na schooltijd, in buitenspelen, afspreken met vriendjes en sporten. De sessie zullen daarom ook tijdens schooltijd plaats vinden, zodat kinderen na school de ontspanning krijgen die zij zo hard nodig hebben.

Ik werk op dinsdag, woensdag en vrijdagen tijdens schooltijd, vanuit mijn praktijk aan huis in Best.

Kennismaking

Dit is een telefonisch gesprek van max. 30 min. In dit gesprek kun je al kort vertellen wat er speelt en waar jullie zorgen liggen en als de hulpvraag al helder is, kun je deze aan me voorleggen. Ik zal je meer vertellen over mijzelf en mijn werkwijze. Na aanleiding van ons gesprek, jouw wensen, jouw verlangens en jouw hulpvraag stel ik je een traject voor. Dat kan het traject: De creatieve ontdekkingstocht zijn, zoals beschreven op de aanbod pagina of een op maat gemaakt pakket. In dit gesprek kun je ontdekken of er een klik is en of ik degene ben met wie jullie verder willen. Als je er voor kiest om met mij verder te gaan, maken we een afspraak voor een intakegesprek, voorafgaand aan dit gesprek vraag ik je een intakeformulier in te vullen.

Intakegesprek

Tijdens het intake gesprek zijn bij voorkeur beiden ouders aanwezig. Je kind is niet aanwezig bij dit gesprek, hierdoor is het mogelijk om vrijuit te kunnen spreken. Naast het intake formulier spreken we ook over jullie kind, jullie rol als ouders, en de zorgen en wensen die jullie hebben. We voeren het gesprek doormiddel van een spel met creatieve werkvormen waardoor je als ouders nieuwe inzichten krijgt, je veel over jezelf ontdekt en over in relatie tot je kind. En de situatie waarin jij en je kind zich bevinden.

Kind-sessies

Ik neem je kind tijdens het traject mee op EEN CREATIEVE ONTDEKKINGSREIS OP WEG NAAR GELUK. De ontdekkingstocht start vanuit hoe de situatie nu is voor jouw kind.  Het kind en zijn beleving staat ten alle tijden centraal en is altijd het vertrekpunt van de begeleiding. Ik zet creatieve werkvormen en spel in om met kinderen te communiceren. Anders dan pratend, drukken kinderen zich makkelijker uit in beweging, in kleuren, op papier, in klei en in hun spel. Spelend laat jouw kind zien en horen wat de behoeften, de zorgen, het angsten, het geluk en verlangens zijn. Al doende brengt je kind in beeld wat er aan de hand is, en ook waar de mogelijke oplossingen te vinden zijn. Tijdens het traject leert jouw kind zichzelf beter kennen en vergroot zijn zelfvertrouwen. Je kind dat het goed is zoals het is.

Ouder-sessie

In de ouder sessie kijken we naar de hulpvraag van je kind en onderzoeken we wat de onderliggende behoeften van je kind is. De vraag die daarop volgt is, wat heeft je kind van jullie nodig? Het kan gaan over de volgende thema’s omgaan met emoties, verbindend communiceren, positieve mindset. Het gaat altijd over de ouder-kind relatie.

Evaluatiegesprek

Na 5 kind sessies kijken we samen of het traject beëindigd kan worden of dat er nog een vervolg nodig is.

Terugkom-sessie

Als na het evaluatiegesprek blijkt dat je kind zijn uitdagingen op eigen kracht aan kan, sluiten we het traject af met een terugkomsessie voor jou en je kind. In de terugkomsessie staat het vieren van successen en ontwikkeling, het hebben van plezier en verbinding centraal. Ik stem deze sessie af op het traject vanuit een creatieve werkvorm of een spelvormen.

Aanvullende opties voor een traject

Soms vragen ouders om een EINDVERSLAG te schrijven als afsluiting een traject, dit is mogelijk. De kosten hiervoor bedragen 50 euro. Het overleggen of AFSTEMMEN MET DE SCHOOL van je kind kan een waardevolle aanvulling zijn tijdens een traject en behoort zeker tot de mogelijkheden als aanvulling op een traject. Ik bereken hiervoor een uurtarief van 70 euro, eventuele reiskosten € 0,19 per kilometer.